Sygeforsikring

Principielt er alle arbejdstagere forsikret i den lovpligtige sygeforsikring (Krankenversicherung), når årsindkomsten ikke overstiger en bestemt højde.
Der er valgfrihed mellem de forskellige sygekasser (den almene sygekasse (AOK), private sygekasser (Ersatzkassen), virksomhedssygekasser og branchesygekasser (Betriebskassen, Innungskassen).

Hvis indkomstgrænsen overskrides, kan arbejdstageren skifte til en privat sygeforsikring eller ansøge om frivillig fortsat forsikring hos den lovpligtige sygeforsikring.

Forsikringspligtige tilmeldes af arbejdsgiveren til den valgte sygekasse. Arbejdsgiveren betaler normalt udover lønnen også halvdelen af de lovpligtige bidrag til socialforsikringen og overfører hele beløbet direkte til sygekassen.

Alle sygeforsikrede (også grænsegængere) modtager et sygeforsikringskort fra deres lovpligtige sygeforsikring.

Principielt er personer med bopæl i Danmark også socialforsikret i Danmark. Når man tilmeldes det danske folkeregister, får man tilsendt et sygesikringsbevis. Dette skal bruges når man vil benytte sig af det danske sundhedsvæsens ydelser. Sygesikringsbeviset gælder også på ferierejser.

Hvis der foreligger et arbejdsforhold i Tyskland, skal du sende blanketten E106/PD S1 fra den tyske sygekasse til din danske kommune. 

Således er du som grænsegænger sygeforsikret både i Danmark og Tyskland. I Danmark er du omfattet af de danske bestemmelser, i Tyskland af de tyske.

I henhold til familiemedlemmers sygeforsikring bedes du kontakte sygekasserne i Danmark og Tyskland. 

Få yderligere information ved henvendelse til din Eures vejleder.

 

 

Sidst opdateret 18.04.2019

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Diese Webseite wird durch die Europäische Kommission finanziert. Denne hjemmeside finansieres af EU-Kommissionen.